woensdag 31 oktober 2012

#VVD: Jazeker de hypotheker!


Geert Wilders gaf tijdens zijn bijdrage in de Tweede Kamer, als reactie op het gepresenteerde concept regeerakkoord, de tip om de website van de VVD redjehypotheek.nl eens te bezoeken en aan te geven wat de gevolgen voor u zijn.

dinsdag 30 oktober 2012

Dankzij links: VAARWEL MAURO!

'Dag, doei, vaarwel, adios,  enda nawa, thallah Mauro' dit wordt ondertussen topic deel 368 over de uitzetting van de grote vriend van Groenlinks (politieke partij uit een ver verleden) en PvdA: Mauro.

Er komt een kinderpardon (een bekende traditie als de PvdA weer eens in een nieuw kabinet stapt) voor uitgeprocedeerde asielzoekers dankzij het regeerakkoord van VVD samen met de PvdA. 

donderdag 11 oktober 2012

#PVV verboten!

Timmermans in overleg met de rode leider

Volgens Frans Timmermans, ist die Socialdemokrazie de enige vorm van democratie die overeind mag blijven. Er moeten grenzen gesteld worden, naar Duits voorbeeld, met betrekking tot het toelaten van politieke partijen. "De PVV drijft af van de rechtstaat"...want ......want de PVV biedt geen mogelijkheid aan leden binnen hun partij. 

dinsdag 9 oktober 2012

LinkSSe kunst

(Enkele) voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie:

-Het organiseren van minimaal 5 tentoonstellingen.

-Geopend zijn voor bezoekers gedurende minimaal 30 weken per jaar.

-Publiciteit generen binnen en buiten Delft.