(c) Copyright


© Copyright PIBlog 2011-2013 
Alle rechten voorbehouden. 

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, gui, etc) die u op deze site (www.politiekincorrectblog.blogspot.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij PIBlog of zijn gelicenceerd aan PIBlog te Vleuten.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door PIBlog! 

Wilt u een artikel en/of beeldmateriaal overnemen/gebruiken kunt u contact opnemen via mail:

politiekincorrectblog@gmail.com