donderdag 8 augustus 2013

Wildersfobie strafbaar stellen

Onderzoeker dr. Ineke van der Valk vindt ''het belangrijk dat discriminatie op grond van de politieke voorkeur gehighlight wordt tussen alle andere vormen van discriminatie'', zodat in kaart gebracht kan worden hoe vaak en in welke gedaante het voorkomt.

In het boek ''Wildersfobie en discriminatie'' (2012) van onderzoeker Ineke van der Valk worden de resultaten toegelicht van één van de eerste Nederlandse wetenschappelijke studies naar Wildersfobie. In haar boek pleit Van der Valk ervoor om Wilders en PVVfobie als aparte discriminatiegrond te laten registreren, zodat het effectief bestreden kan worden aan de hand van een gericht en pro-actief antidiscriminatiebeleid.

Volgens haar is daar behoefte aan, onder meer omdat het antidiscriminatiebeleid onder druk is komen te staan sinds links intellectuelen de PVV-leider Geert Wilders en zijn partijgenoten structureel op 1 lijn zetten met het fascisme van de Nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. ''Het was onverantwoordelijk om die laakbare vergelijkingen te maken vooral omdat de veiligheid van volksvertegenwoordiger Wilders er niet beter op is geworden. Daardoor heeft bijvoorbeeld Rob Riemen' anti-Wilders betoog het bedreigen van een fictief gevaar uit de Tweede Wereldoorlog een gelegitimeerde basis gekregen.'' 

Van der Valk benadrukt dat ''naarmate steeds vaker Wildersfobische uitspraken worden gedaan, PVVfobie als het ware genormaliseerd wordt''. Dit stimuleert volgens haar ''een bepaald maatschappelijk klimaat waarin geweld en agressie gedijt''.

OH WACHT!!! ......