dinsdag 30 oktober 2012

Dankzij links: VAARWEL MAURO!

'Dag, doei, vaarwel, adios,  enda nawa, thallah Mauro' dit wordt ondertussen topic deel 368 over de uitzetting van de grote vriend van Groenlinks (politieke partij uit een ver verleden) en PvdA: Mauro.

Er komt een kinderpardon (een bekende traditie als de PvdA weer eens in een nieuw kabinet stapt) voor uitgeprocedeerde asielzoekers dankzij het regeerakkoord van VVD samen met de PvdA. 

Naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA mag Mauro nu wel definitief in Nederland blijven, aldus het wensdenken van Defence for Children.

Laten we de regels in het nieuwe regeerakkoord eens gaan analyseren en kijken of de wens van Defence for Childeren incluis andere asociale linkse hobbyclubjes terecht is.

Op pagina 31 in het nieuwe regeerakkoord begint de paragraaf over immigratie, integratie en asiel. Op pagina 32 staan de regels omtrent het zogenaamde "kinderpardon" beschreven. De clausules om voor dit pardon in aanmerking te komen zijn als volgt:

* "Het kind van een afgewezen asielzoeker dat tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in ons land is krijgt een verblijfsvergunning indien het deze aanvraagt voor het bereiken van de leeftijd van 21 jaar en zich niet langdurig aan het toezicht van de rijksoverheid heeft onttrokken. Hetzelfde geldt voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling die tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van18 jaar in ons land is."

Mauro is een alleenstaande asielzoeker die voldoet aan een vijf jarig verblijf in Nederland (niet zo vreemd na alle hoge beroepen en velen afwijzingen).  Echter is ons aller Mauro geen kind meer.  De 19 jarige Mauro komt dus niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning, hij zou hem volgens deze nieuwe regels niet eens aan mogen vragen. Jammer. 

* "Zij moeten dan, voordat zij de leeftijd van 18 jaar bereikten, hebben voldaan aan de voorwaarden dat zij zich niet langdurig aan het toezicht van de rijksoverheid hebben onttrokken, aan hun terugkeer hebben meegewerkt en hun identiteit hebben aangetoond, onder meer door het overleggen van documenten en/of consistent en naar waarheid verklaren en antwoorden."

Voor zover we de bruine ogen van Mauro mogen geloven heeft Mauro de afgelopen jaren zich keurig en structureel gemeld toen hij nog onder toezicht stond van de Rijksoverheid. Maar meewerken aan zijn terugkeer nadat hij voor de zoveelste keer werd afgewezen, daar werd professioneel geen gehoor aan gegeven. Onder andere veel Groenlinks kamerleden, nee niet alleen Tofik Dibi maar ook Naima hebben allerlei acties op touw gezet om het IND tegen te werken. Jammer.

Mauro loog ook over het contact met zijn moeder, zijn geboortedatum, zijn achternaam en zijn paspoort.  Dus ook door de clausule "consistent en naar waarheid verklaren en antwoorden" piest Mauro naast de pot voor dit nieuwe kinderpardon. Jammer.

Het is misschien niet eens Mauro zijn persoonlijke schuld dat hij voor 90% van de regels voor het kinderpardon niet in aanmerking komt. Dankzij de linkse relschoppers is structureel alles op alles gezet om de reeds uitgeprocedeerde Mauro hier te houden.

Voor alle duidelijkheid hieronder de feiten omtrent de aanvragen van een verblijfsvergunning door Mauro o.l.v. de linkse asielmaffia opgesomd door middel van een chronologisch overzicht:


* September 2002: Mauro komt naar Nederland.

* April 2003: IND geeft aan dat Mauro niet in zomaar in Nederland kan blijven of een asielaanvraag moet doen .

* Juni 2003: Mauro dient asielaanvraag in.
* September 2003: Asielaanvraag wordt afgewezen .
 * Oktober 2003: Mauro stelt beroep in tegen afwijzing .
 

* September 2004: Er wordt een probleem vast gesteld met de tolk die slechthorend zou zijn - daarom wordt de oorspronkelijk afwijzing ongedaan gemaakt en moet het proces opnieuw worden uitgevoerd.

* Februari 2006: Aanvullende hoorzitting waaruit blijkt dat Mauro 2x per maand contact heeft met zijn biologische moeder .
 * Mei 2006: Asielaanvraag wordt afgewezen
* Mei 2006: Mauro stelt beroep in tegen afwijzing .
* Augustus 2006: Naast asielaanvraag starten Mauro en pleegouders een adoptieprocedure .
 

* Februari 2007: Beroep asielaanvraag wordt wederom afgewezen en Mauro is vertrekplichtig.
* Maart 2007: Adoptie verzoek wordt afgewezen .
* Maart 2007: Hoger beroep tegen afwijzing adoptie verzoek .
* Juni 2007: Beroep wordt niet ontvankelijk verklaard .
 

* Juni 2008: Er wordt een tweede adoptieverzoek ingediend .
* December 2008: Tweede adoptieverzoek wordt afgewezen .
 

* November 2009: Mauro doet een aanvraag voor een verblijfsvergunning vanwege 'recht op gezinsleven'
* November 2009: Albayrak weigert de verblijfsvergunning .
* November 2009: Mauro tekent bezwaar aan tegen weigering .
 

* Januari 2010: Bezwaar ongegrond verklaard .
* Januari 2010: Mauro gaat in beroep tegen afwijzing .
* Oktober 2010: De rechtbank verklaart beroep gegrond. Mauro kan dus een verblijfsvergunning krijgen .
* November 2010: Minister Leers gaat in beroep.

* September2011: Beroep wordt toegekend, de verleende verblijfsvergunning is onterecht, Mauro moet definitief vertrekken.


voor elke asieladvocaat en linkse hobbyclubjes zoals Defence for Children zijn dit soort asielkinderen een royale bron van inkomsten, de schade die dit aan Nederland brengt doet er voor hun niet toe.

Mauro mag dus helemaal niet blijven, mocht hij al niet en mag dus ook niet volgens de clausules binnen het nieuwe kinderpardon van de PvdA.

Gelukkig zal de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer scherp toe gaan zien op het naleven van deze (nieuwe) regels.

Dag Mauro.

Door: Quinten