woensdag 5 december 2012

#Grensrechter killers ontlopen #PVV wet!

De emoties lopen hoog op na de slachtpartij van de Marokkaanse 'belhamels' die grensrechter Richard Nieuwenhuizen afgelopen zondagmiddag dood trapten.

Veel mensen willen de daders terugsturen naar het land waarvan zij een tweede paspoort bezitten. Andere mensen vinden weer dat de grensrechters gewoon eens een keertje respect moeten gaan afdwingen en er eigenlijk zelf om vragen om belaagd te worden door 'kansjongeren'.

Daarentegen vinden klasgenoten en vrienden met islamitische voor en achternamen (toeval waarschijnlijk) van de verdachten, dat hun matties zo snel mogelijk weer vrij gelaten moeten worden. "Laat die soldaat vrij"! "Free Yassin!" etc.

Afijn, laten we het er op houden dat de meest weldenkende mensen een flinke straf van Justitie eisen voor deze laffe daad. Het is nu dan ook de grote vraag wat voor een straf het OM gaat eisen en nog veel belangrijker; wat voor straf de rechter deze minderjarige 'belhamels' gaat opleggen.

Toen de PVV het kabinet Rutte I gedoogde kregen zij in ruil hiervoor belangrijke punten uit het PVV verkiezingsprogramma verwerkt in een gedoogakkoord. Een belangrijk punt in dit gedoogakkoord was de invoering van het adolescentenstrafrecht. 

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft naar aanleiding daarvan in juni 2011 het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht ingediend. De ministerraad is in juli 2012 akkoord gegaan en het voorstel is per 1 november 2012 voor advies naar de Raad van State gestuurd

Het voorstel omvat diverse strafmaatregelen voor 15- tot 23-jarigen waarvoor het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering zullen moeten worden aangepast. Het doel (-pagina 11 gedoogakkoord PVV 2010-) van het wetsvoorstel is om de rechter meer flexibiliteit te geven bij het opleggen van straffen aan jongeren rond de 18 jaar. Het biedt de mogelijkheid om meer rekening te houden met de ontwikkeling van de jongere, de ernst van het feit en de omstandigheid waaronder dat feit gepleegd is. De rechter heeft dan voortaan de keus om het jeugd- of volwassen strafrecht toe te passen. Ook wordt de maximale duur van jeugddetentie met twee jaar verhoogd, van twee naar vier jaar.  Zware zeden- en geweldsmisdrijven kunnen niet meer worden afgedaan met een taakstraf. Wat misschien nog wel de zwaarste consequentie is als het voorstel wet wordt, is dat de rechter de mogelijkheid krijgt om de pij-maatregel (plaatsing in jeugdinrichting) om te zetten in TBS wanneer blijkt dat de veroordeelde nog gevaarlijk is bij eindiging van de pij-maatregel.


Hoewel alle linkse partijen nog hebben geprobeerd deze nieuwe wet  'controversieel' te laten verklaren (elke PVV wet is niet goed volgens links) is deze wet toch nog overeind gehouden tijdens de demissionaire periode van kabinet Rutte I.  Echter voor het tuig wat nu opgepakt is zal deze  nieuwe wet waarschijnlijk nog niet van kracht zijn op het moment dat zij berecht gaan worden, omdat de Raad van State nog bezig is met de goedkeuring van deze wet. 

Hoe erg de linkse partijen in de Tweede Kamer de verharding van de jeugdcriminaliteit ook willen blijven ontkennen mogen we blij zijn dat een realistische politieke partij, zonder oogkleppen op, deze wet heeft weten door te drukken in de politieke arena, zodat begin 2013 deze wet wel actief toegepast kan gaan worden door rechters. Misschien dat dit tuig dan wat minder hard gaat lachen als ze weer eens iemand kapot slaan of trappen op straat. 

Stop de tolerantie voor intolerantie! 

Update 6-12: Welke straf kunnen de tieners krijgen?