vrijdag 20 juli 2012

Brief Wilders aan Malmstrom


Kommissionär Cecilia Malström
European Commission
B-1049 Brussels

Den Haag den 20 juli 2012

Cecilia Malmström,

De banden tussen Nederland en Zweden gaan lang terug. Eeuwenlang handelden wij in graan met uw land, Nederlanders hielpen met de stichting van Gotenborg en oudere Nederlanders denken met warmte terug aan het Zweedse wittebrood dat het einde markeerde van de lange, donkere Hongerwinter '44-'45.
Wij hebben tot dusverre geen reden om anders dan met waardering aan Zweden te denken.

Toch lijkt het erop dat we nu met een andere bril naar uw mooie land moeten kijken. U wilt EU-overheersing waar anderen vrijheid willen. Geen Nederlander heeft op U gestemd. Wij weten niet wie U bent. Wij kennen U niet, maar U legt wel uw ideeën dwingend op aan ons volk.

Uit het interview van Le Monde blijkt dat U mensen die kritisch staan tegenover de massa-immigratie of islam wegzet als ‘xenofoob’ en ‘populist’. Dat is blijkbaar hoe U over brede lagen van de Nederlandse bevolking denkt. U geeft ook hoog op van ‘academische kringen’. Ik mag erop wijzen dat deze hooggeleerde mensen niemand vertegenwoordigen dan henzelf.

Ik roep U dringend op uw naive multikulti-dromen niet te verwarren met de realiteit. Misschien kunt U eens kennis maken met wat massa-immigratie betekent voor miljoenen Nederlanders: namelijk meer criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid, overlast, vervreemding, onderwijsproblemen etc.

Misschien is het een idee dat U eens in een geïslamiseerde wijk gaat wonen. Niet in de vorm van een werkbezoek van een paar uur waarna U wordt afgevoerd door auto-met-chauffeur, maar permanent. Islamitische wijken als Kanaleneiland (Utrecht), de Transvaal (Den Haag) of Rotterdam-Zuid lenen zich daar perfect voor. Kunnen wij U helpen daar blijvend een woning te vinden? Wij zijn U graag daarbij van dienst. U spreekt van ‘culturele verrijking’? Nou, die mag U uzelf niet langer onthouden.

Ons eeuwenoude verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid staat haaks op de EU-overheersing. De Partij voor de Vrijheid vindt dat de Nederlandse bevolking baas moet zijn over onze eigen grenzen en ons eigen immigratiebeleid. Wij hebben alleen maar last van uw absurde weigering om ook maar de kleinste aanscherpingen van ons toelatingsbeleid mogelijk te maken. Zo wilt U niet eens een rem zetten op het aantal partners dat iemand naar Nederland kan halen!

Uw bemoeienis past niet bij de Nederlandse vrijheid en onafhankelijkheid. Daarom roepen wij U op er mee op te houden en af te treden! Dat maakt de tijd die Nederland nodig heeft om los te raken van de Europese Unie ietwat draaglijker.

Wij kijken uit naar uw reactie.

Hoogachtend,

Geert Wilders