zaterdag 9 maart 2013

Marokkanen veroorzaken #Voetbalprobleem


Uit een onderzoek naar het geweld in en rondom de voetbalvelden van EenVandaag in samenwerking met de KNVB en scheidsrechtersvereniging COVS blijkt dat Marokkanen boven aan de lijst staan van 'serieuze incidenten' (je verwacht het niet).

In dit onderzoek zijn een kleine 2000 clubscheidsrechters en assistenten direct gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen met incidenten bij het voetbal.

De volgende vragen werden voorgelegd:

*Wat maken ze mee en wat voor invloed heeft dat op het plezier waarmee ze fluiten?

*Wat kunnen ze zeggen over de daders, met wie maken ze serieuze ongeregeldheden mee?

*In hoeverre melden ze incidenten bij de KNVB en wat vinden ze van de afhandeling daarvan?

Uit de resultaten blijkt dat 46 procent ongeregeldheden heeft meegemaakt met spelers van Marokkaanse afkomst, 31 procent met spelers van Turkse afkomst. Natuurlijke zijn er ook incidenten geweest met spelers van Nederlandse afkomst maar de Turks/ Marokkaanse minderheden in ons land voeren weer de boventoon in dit onderzoek (al een prestatie op zich).

Een deel van de ondervraagden noemt in de open antwoorden spelers van Marokkaanse en in mindere mate Turkse afkomst als een probleemgroep. Ze zouden een kort lontje hebben en maken opmerkingen in een andere taal.

In het COVS-onderzoek is gevraagd naar de klasse waar incidenten plaatsvinden. Derde, vierde en vijfde klasse scoren relatief hoog. Incidenten lijken vaker plaats te vinden in grote steden (hogere concentratie van islamitisch tuig).

De scheidsrechters zien ook een rol voor de KNVB weggelegd. Ze willen dat de KNVB strengere straffen uitdeelt aan clubs of spelers waar veel incidenten voorkomen. Ook vinden ze het belangrijk dat de KNVB de tuchtstraffen die ze oplegt aan spelers en clubs weer openbaar maakt.

Je hoeft geen statistiek te hebben gestudeerd om te concluderen dat als we deze islamitische plagen verbannen van onze voetbalvelden het geweld op de voetbalvelden meteen tot een minimum gereduceerd wordt. Jammer dan dat de goede dan onder de kwade moeten lijden in deze.  En maar vol blijven houden dat er geen Marokkanenprobleem is. Nee het is een kort lontje probleem met een opmerkingen-in-een-andere-taal probleem of zoiets. Alles wordt uit de linkse gifbeker gehaald om het werkelijke probleem maar te ontkennen. 

Ondanks hevig verzet uit de linkse hoek is er toch een politieke partij die dit probleem op de politieke agenda heeft gezet (datum nog niet bekend maar deze cijfers zullen meegenomen worden).

Het volledige onderzoek is hier te bekijken.