donderdag 9 februari 2012

Discriminatie en overlast verbannen, mag dat?

Heel links Nederland gaat  vanavond weer zwetend naar bed om morgen met wallen onder hun ogen weer wakker te worden, ontwaakt uit hun zoveelste nachtmerrie. De PVV heeft namelijk een initiatief gelanceerd met als doel: problemen met Oost-Europeanen in ons land beter in kaart te brengen.

De PVV onderneemt weer iets waar een groot deel van de Nederlandse bevolking op zit te wachten en dat is not done (lees as. zondag verder op 'Bassiehof' #fail).

De anti PVV fanaten kunnen hier natuurlijk niet fatsoenlijk en inhoudelijk op reageren. Op  het Internet gonsde het direct dan ook weer met de bekende stupide vergelijkingen: Nazi's, deporteren, Hitler, fascisten, racisten etc. De bekende linkse modus; de boodschapper(s) van onwelgevallig nieuws wegzetten als de grootste misdadiger(s) uit de geschiedenis.

Zijn de selectief verontwaardigde dwaallichten dit parlementair onderzoek naar OVERLAST door de toestroom van Oost-Europese werknemers dan alweer vergeten?

Iedereen die in Nederland een bedrijf heeft weet dat je bijna doodgegooid wordt met strenge regels en verplichtingen inzake veiligheid, werktijden, hygiëne, milieu, diploma’s etc. Doch op het moment dat wij te maken hebben met buitenlanders die hier willen werken, is onze overheid overdreven coulant en hoeven deze regels opeens niet meer zo stringent worden nageleefd.

Een Pool ruimt wat troep op van linkse vandalen

Vaak ongeschoolde Oostblokkers die ons land overspoelen en hier veelal zwart werken en dus geen enkele vorm van belasting hoeven te betalen is natuurlijk oneerlijk ten opzichte van hun Nederlandse vakgenoten die wel geacht worden belasting te betalen en zich aan de hier eerder genoemde strenge regelgeving moeten houden.  Dat hierdoor een concurrentievervalsing ontstaat dat niets meer met vrije marktwerking te doen heeft moge duidelijk zijn, want de eigen burgers met strenge regelgeving tegemoet treden en de hier werkende buitenlandse of allochtone burger hiervan vrijpleiten is niets anders dan ordinaire discriminatie van de Nederlandse ondernemer of werknemer dat dient direct te worden uitgebannen!

Buiten concurrentievervalsing en discriminatie van de hardwerkende Nederlanders op de arbeidsmarkt zijn er uiteraard nog veel meer problemen met Polen.

Maar sssssst hier mag je niets over zeggen, mag je niets over inventariseren, want dan ben je een racist!

By: Drammer


Update 9-02: Meldpunt PVV daverend succes