dinsdag 27 december 2011

De Kerstrede

De kerstrede,

eertijds was er weinig of geen belangstelling voor de redevoeringen van onze koningin. Men liet haar een nietzeggende tekst uitspreken, die vaak kan nog wal raakte. Dat deed het dan ook niet.

Maar sinds de PVV onze koningin volgt in haar doen en laten en vooral uitspraken en daar openlijk kritiek op heeft, is het toch anders.

De PVV noemt het met naam en toenaam. Nu is het Groen Links waar deze vorstin warme banden mee heeft. Het verhaal gaat dat Groen Links stikvol zit met graaiende linksige figuren en verlopen regenten. Je moet je ergens bij thuis voelen, je vrienden zorgvuldig kiezen, verwantschap voelen, invoelen met sympathie en empathie.

Laten we eerlijk zijn, je moet je ook thuis kunnen voelen bij dure tweede huizen en een SUV en luxe vakantieverblijven in vooral arme en verre landen. Gewoon om het land te kunnen ondersteunen omdat het daar zo slecht gaat. Salonsocialisme in al zijn regenteske uitingen.

De Koningin is begaan met milieu, is een prima zaak. Dan kan iedereen die dat wil het zijne weer uitpikken. Uiteindelijk zouden we de jas aan kunnen houden in onze niet verwarmde kerstkamers, de verlichting in de "verduisteringsstand" kunnen zetten.

Beatrix bereidt haar kerstrede voor in Occupy-tent

We moeten zuinig gaan leven, dat is de boodschap. Het koud opgediende voedsel in diepvriesmode afstaan aan de voedselbank, gewoon om een langere houdbaarheid te hebben. Tot na de kerst te gebruiken, een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Ons koningshuis geeft hier het model voorbeeld.?

Gewoon ons leven in de spaarstand zetten en deze regering , van VVD en PVV en CDA, die het hemd nader vindt als de rok naar huis sturen en er een belastinggeld verjubeldende linkse regering voor terug. Die geld in bodemloze putten gooit, die met name de naam milieu en aanverwante subsidieslurpers dragen.

Een mooie boodschap, die voor iedere partij weer anders uit te leggen is. Een boodschap met veel inhoud en dubbele bodems.

Door de aandacht van de PVV en met name Wilders, gebeurt dat ook, sommige partijen strijden er voor om als eerste het voor hun gunstige commentaar te leveren, de Pvda was dit jaar als eerst, de atoomspecialist gaf als kenner van de "kleine" dingen commentaar.

De anderen volgen nog en Groen Links is zo trots als een hond met zeven staarten, want meer zetels heeft deze decadente linkse partij niet overgehouden, nadat men even geproeft heeft hoe het voelde om gedoogpartij te zijn, inzake een oorlogsmissie in Afghanistan.

Maar de PVV gaf het al aan, een nietszeggende partij als voorbeeld te nemen heeft de troonrede geplaatst waar het vroeger altijd was te vinden.

Nietszeggend en kant nog wal rakend, precies zo als het hoort en hoorde. Zo hoort een troonrede te zijn. Zoals het vroeger was, zo zal het altijd ..zijn.

Een rede om snel te vergeten, zoals het vroeger ook was.. zal het altijd blijven.    

By: Drammer