dinsdag 15 mei 2012

Willen de #ESM landverraders opstaan?

Morgen, 16 mei wordt een belangrijke dag in de Tweede Kamer. Op deze dag worden drie onderwerpen besproken die samenhangen met het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM).

Het eerste onderwerp is de toevoeging van de verplichting van 40 miljard euro aan de begroting van de overheid en reeds overeengekomen betaling aan het ESM van 1,8 miljard euro. Het tweede gaat om een toevoeging aan artikel 136 van het EU verdrag, dat nodig is om de komst van het ESM in overeenstemming te brengen met het EU verdrag. De derde zaak gaat over de ratificering van het ESM verdrag zelf.

De stemming van de drie onderwerpen vindt plaats op 22 mei 2012. De kans is groot, dat de Tweede Kamer de democratie op die datum de doodsteek geeft. Laten we hopen op een "hoofdelijke stemming" zodat de landverraders in de Tweede Kamer met hun gezicht bekend worden.


ESM verdrag, wasda?

Nederland heeft zich via allerlei verdragen internationaal verplicht om bij te dragen aan het ´oplossen´ van de eurocrisis. We dragen bij aan het IMF, de ECB, het EFSF en aan het nog te ratificeren ESM Verdrag.

Op 2 februari 2012 werd door de Europese Raad het definitieve European Stability Mechanism Treaty (ESM Verdrag) getekend, dat per 1 juli 2012 van kracht zal worden, één jaar eerder dan gepland. In Duitsland wordt inmiddels veel aandacht aan dit ondemocratische wurgverdrag besteed.In Nederland besteden de media echter nauwelijks –laat staan kritische- aandacht aan (speelt dit onderwerp de PVV in de kaart toevallig?)  het ESM.


De brief van de Rekenkamer aan het Nederlandse parlement behandeld door EenVandaag was daarop een uitzondering. Andere programma’s vonden het niet de moeite waard om aansluitend hierop ook maar enige aandacht aan het ESM te geven. Onbegrijpelijk, want Nederland heeft nog meer te verliezen dan de andere grote netto betaler, Duitsland, vanwege het feit dat Nederland met 5,7% stemrechten haar vetorecht kwijt is, terwijl bijvoorbeeld een land als Italië dat met 17,9% wel heeft. Ook Duitsland zit met een stemrecht van 27,1% aan de ´goede´ kant. In tegenstelling tot de media hier in Nederland onderkent de PVV wèl het grote gevaar dat achter het ESM schuilgaat.

De belangrijkste bepalingen van het ESM zijn:

- omvang bedraagt € 700 miljard
- verplichte storting door lidstaten binnen 7 dagen na afroep
- indien zwakke landen niet kunnen betalen, nemen de sterkere die verplichting over
- lidstaten moeten voldoen aan begrotingsregels uit Brussel
- bestuur en werknemers genieten volledige juridische immuniteit
- Nederland draagt minimaal € 40 miljard bij, maar dat bedrag kan sterk oplopen
- Nederland verliest haar vetorecht

De nationale parlementen van de zeventien eurolanden moeten het definitieve verdrag nog ratificeren. De PVV roept alle partijen op om tegen dit Verdrag te stemmen. De EU en de euro verkeren in diepe crisis. Maar zoals uit het guldenrapport* van LSR is gebleken, is het op één hoop gooien van economieën met verschillende groeisnelheden vragen om problemen.
Inmiddels staat Nederland voor € 44 miljard garant voor het EFSF, draagt zij voor circa € 10 miljard bij aan het IMF** en neemt zij via DNB voor 3,9882% deel in het kapitaal van de ECB en loopt dus tevens voor dat percentage risico op dubieuze ECB-leningen. Maar de klap op de vuurpijl vormt toch wel de verplichtingen, die zullen voortvloeien uit de ondertekening van het ESM Verdrag. Ons risico beperkt zich namelijk niet alleen tot die genoemde € 40 miljard, maar kan eenvoudig tot € 56 miljard oplopen indien de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje) niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Reeds nu doen Portugal, Ierland en Griekenland niet mee, hetgeen betekent, dat ons aandeel in de ´pot´ is gestegen van 5,7% naar 6,12%. En daarmee is de kous dus nog niet af.

Update 16-05: Wilders vraagt om uitstel ESM en hoofdelijke stemming vanavond.
Update 16-05: Wilders spant kort geding aan tegen de Staat!