dinsdag 13 september 2011

SP populisten maken zich zorgen

Ach wat lief zeg! Het meest objectieve 'wetenschappelijk' bureau (lol) uit de parlementaire geschiedenis maakt zich zorgen om de PVV stemmers. Met een telraam houdt deze SP belangengroep het stemgedrag van de PVV bij in de Tweede Kamer en toetsen dit vervolgens aan de verkiezingsbeloften van de PVV.

De Conclusie: Wilders is een veelpleger bij het breken van de verkiezingsbeloften. Leuk gevonden zeg dat woord 'veelpleger',  het klinkt bijna crimineel. De samenvatting van dit SP onderzoek wordt omschreven als:

"De resultaten van het onderzoek zijn ontnuchterend, de PVV wijkt stelselmatig af van zijn beloften uit zijn  verkiezingsprogramma. Ook al er niets over en onderwerp in het gedoogakkoord staat."

Als je redeneert zoals de SP doet, zou je ook kunnen stellen dat de SP 'verkiezingsbeloften' gebroken heeft omtrent ieder standpunt uit hun verkiezingsprogramma dat niet gerealiseerd is. Dat is dus hun hele verkiezingsprogramma! Zo werkt ons democratische stelsel, dat gericht is op samenwerking en compromissen, nou eenmaal niet. Dat weet de SP natuurlijk wel, maar ze proberen alleen op een vieze manier het domme volk verkeerd een rad voor de ogen te draaien. #fail

Het feit dat dit huidige kabinet al een jaar zeer stabiel draait is eerder ontnuchterend voor de Socialistische partij, incluis de voltallige linkse oppositie. De PVV valt intern niet uit elkaar en Wilders gedraagt zich als een zeer betrouwbaar partner in de huidige gedoogconstructie. Wilders komt al zijn beloften na, ook voor de PVV minder populaire maatregelen op bezuinigingsbeleid. Minister President Mark Rutte en vice premier Maxime Verhage spraken verleden week nog uit dat de samenwerking met Wilders perfect verloopt. Alles waar links bij voorbaat op hoopte, met betrekking tot deze samenwerking, loopt op niet meer uit dan alleen dit.  

Het eerste 'wetenschappelijk' onderzoek (half jaar geleden) van de SP belangengroep m.b.t. de PVV, had ook al bijzonder weinig indruk gemaakt. Het tweede keer lanceren van dit onderzoekje, met wat kleine aanvullingen zal dit ook niet doen. Ook als de Groenlinks hofnar @Tofikdibi meehelpt om deze SP propaganda op het Internet te promoten. Saillant detail: PVV stemmers retweeten dit bericht zelfs nog voor hem. LOL! Laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk niet meer dan logisch dat de oppositiepartijen, de regering moet controleren en kritisch volgen, dus ook de gedoogpartij van deze regering. Maar geloven zij nu werkelijk dat tussentijdse propaganda ten nadele van de PVV invloed heeft op Henk & Ingrid? Antwoord: NEEN. Integendeel zelfs, Henk & Ingrid zijn uiterst tevreden over de daadkracht van dit kabinet gesteund door de Partij voor de Vrijheid. Als de PVV 80 zetels haalt bij de volgende verkiezingen dan mag het socialistische wetenschappelijk bureau zich over ALLE punten uit het PVV partijprogramma druk gaan maken. 

De PVV stemmer wordt in het algemeen altijd als 'dom' weggezet door de linkse anti PVV fanaten. Maar de gemiddelde PVV stemmer kan rationeler en relativerender nadenken en oordelen dan links ooit had durven dromen. De rationele  PVV stemmer zal de partij pas aan het einde van de rit afrekenen op hun nagekomen beloften, die te vinden zijn in het gedoogakkoord. Tot op heden heeft de PVV al meer concreet bereikt binnen slechts 1 jaar dan de SP ooit voor elkaar heeft weten te krijgen in de afgelopen 18 jaar.

Een paar concrete voorbeelden:

* Investering in de zorgsector van 852 miljoen per jaar, 12000 extra mensen, en minder bureaucratie 


* Tal van linkse geldverslindende subsidies worden stuk voor stuk de nek omgedraaid:


* Versoepeling ontslagrecht tegengehouden door de PVV


* EU subsidie voor bouw moskee in Amsterdam teruggevorderd


* Nederlandse hulp grensbewaking Italië om instroom gelukzoekers tegen te houden


* Uitzetregels uitgeprocedeerde asielzoekers flink aangescherpt


* Minder asielzoekers uit Arabische landen komen richting Nederland


* Aanpak fraude immigranten uiterst succesvol


* Grondige hervormingen EU begroting ingezet


* IND vind bij deze regering veel meer weerklank voor het uitzetten van arbeidsmigranten. 


* PVV krijgt haar zin: minmale straffen voor zware misdrijven. 


BAM!

Zoals u hierboven kan aanschouwen, veel ontnuchterende feiten voor de SP belangengroep en de linkse oppositie. Er is reeds veel concreet in gang gezet en zelfs al veel concreet bereikt onder invloed van de PVV. Ook een zeer belangrijk en concreet resultaat onder invloed van de PVV is dat Wilders de linkse partijen buiten de regeringsmacht heeft weten te houden. Iets waar Henk & Ingrid erg veel waarde aan hechten. Dit is niet in cijfers uit te drukken. Ook niet met een SP telraampje.  Henk & Ingrid likken hun vingers erbij af.