maandag 26 september 2011

Zuiderpoort school wil einde aan domheid

Er heerst een verzadiging van pure domheid in de Zuiderpoort basisschool te Ede. Het bestuur is het dan ook spuugzat dat hun school structureel ondermaats presteert en ook geen blanke autochtone kinderen meer weet aan te trekken. De oorzaak? De schoolpopulatie bestaat overwegend uit Marokkaanse en Turkse kinderen en een handvol Surinaamse, Nederlandse en Indiase leerlingen. Een zogenaamde "zwarte school" dus.

De school is nu  begonnen aan een grootscheepse verbouwing die medio 2013 klaar zal zijn. Daarna wordt het toelatingsbeleid drastisch aangescherpt: 1 op de 4 kinderen mag dan nog van allochtone afkomst zijn. Je kon er je klok op gelijk zetten natuurlijk. Welk verwijt komt er nu uit de lucht vallen? "Dit ies allemaal rasiesme!"  Racisme? Doe eens normaal man! Zullen deze mensen ook het woord 'realisme' kennen?

Dit besluit van het schoolbestuur komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Deze school uit Ede is sedert 2005 al intensief bezig om de prestaties van de kids op hun school te verbeteren.

De oorzaak van alle problemen is het best samen te vatten als een 'clash of cultures'.

Zo concludeerde de projectleider van multiculti onderwijsvraagstukken Daymaz destijds:

Het is belangrijk dat normen en waarden op elkaar zijn afgestemd”, legt Sema Daymaz uit. “Op school wordt zelfstandigheid aangeleerd. Kinderen uit groep 1 moeten dus zelf hun jas en das aandoen. In de Turkse cultuur worden kinderen daarentegen nog in alles begeleid, tot en met naar de wc gaan aan toe. Als ouders weten wat onze bedoeling is, kunnen we beter aan die zelfstandigheid werken. Of we proberen vaders en moeders duidelijk te maken dat het niet goed is als kinderen zelf bepalen wanneer ze gaan slapen. Meestal is dat veel te laat. Dan heb je het dus in feite over het thema belonen en straffen; en dat je daar ook consequent in moet zijn. Maar dat is moeilijk, vaak is er nog veel bemoeienis van grootouders die met oude tradities leven.


Het is eigenlijk al te gek voor woorden dat de school zich helemaal heeft moeten verdiepen in de cultuur waarin de kinderen moeten opgroeien en worden gevormd. Een van de maatregelen is dat de school de drempel voor de ouders had verlaagd om zelf met vragen te komen. Dit werd bevorderd door Turkse en Marokkaanse aanspreekpunten aan te trekken. Op deze manier werd er een 'veilige haven' voor de ouders gecreëerd. Deze aanpassingen aan de islamitische Turkse en Marokkaanse bergcultuur kost ons wat belastinggeld, maar dan heb je ook wat... ohnee toch niet.

 De doelstelling was:

"Totdat we dit kunnen meten, concentreren we ons op die betere relaties tussen ouder, leerling en school."

Nu, na jarenlang goed bedoelde pogingen van de Zuiderpoort school om de prestaties van de allochtone kinderen te verbeteren, zijn de rapen gaar. De school kan op deze manier niet meer hun hoofd boven water houden. De uitstroom van hun leerlingen naar het hoger onderwijs is minimaal. En op deze zorgwekkende resultaten wordt de school dan ook afgerekend door de overheid met betrekking tot subsidietoekenningen.

Als je even wat minder kort door de bocht nadenkt moet je ook kunnen concluderen dat de inperking van allochtone kinderen niet meer dan logisch is. Het bestuur heeft zijn uiterste best gedaan om die kinderen te helpen door zich helemaal in te leven in allerlei vreemde culturen en gewoonten. Edoch... de "liefde" kan niet oneindig van één kant komen. En dat is ook waar vaker de schoen vaker wringt in het integratiedebat. Verantwoording nemen is niet nodig voor moslimouders, je schreeuwt gewoon 'racisme' en de linkse tuinkabouters regelen alles weer voor je. Die tijd van blind pamperen is nu gelukkig voorbij.

Het programma 1Vandaag besteedde er vandaag ook aandacht aan:

sitestat

Update 27-0:9 Ondanks kritiek van de inspectie zet de school door