vrijdag 2 september 2011

Joop krapuul schendt de Majesteit

Dat Geert Wilders niet verder gaat dan zijn terechte walging uit te spreken over de zoveelste haatzaai cartoon van hem op Joop.nl, is nog tot daar aan toe.

Maar wat die blinde haatzaai malloten Adriaan Soeterbroek en zijn gedoger Fransico Jole over het hoofd zien, is dat de Majesteit niet echt fraai staat afgebeeld op diezelfde  cartoon. Onze Koninklijke Hoogheid staat afgebeeld als een koelbloedige moordenaares die een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger heeft omgelegd. Er is een cartoonist voor minder vervolgd in het verleden door de Majesteit!

Misschien dat iemand zich nog de cartoonist  Bernard Willem Holtrop kan herinneren? Bernard maakte een tekening waarin een op koningin Juliana lijkende vrouw voor een raam zat als prostituee  met een prijskaartje van 5,2 miljoen gulden. Bij de rechtszaak verklaarde de tekenaar te willen protesteren tegen de kosten van de monarchie. De beste man ging de cel in en na het proces bleef er slechts een geldboete over van 200 gulden. Dit is al heel lang geleden (1966), de tekenaar is na het proces direct gevlucht naar Frankrijk. De tijden zijn inmiddels veranderd, inclusief de maatschappelijke verharding na de laffe, links fascistische liquidatie in 2002 en alles wat daarna volgde. De strafmaten zijn inmiddels ook veranderd.

De wetsartikelen met betrekking tot majesteitsschennis stammen nog uit de oertijd (1881),  deze zijn dan ook nog nooit aangepast:

  • Artikel 111 W.v.S.
Opzettelijke belediging van de Koning wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.
  • Artikel 112
Opzettelijke belediging van de echtgenoot van de Koning, van de vermoedelijke opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, of van de Regent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
  • Artikel 113
Hij die een geschrift of afbeelding waarin een belediging voorkomt voor de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, diens echtgenoot of de Regent, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige belediging voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.


Bij artikel 113 is het dus Bingo! voor onze Joop cartoonist! Laat die wanhopige haatzaaier Soeterbroek zich nu letterlijk schuldig hebben gemaakt aan overtreding van dit wetsartikel.

Erwin Lensink, degene die een waxinelichtje uit zijn jas haalde en richting de Koninklijke koets gooide, komt er ook niet zo makkelijk van af. Belediging van de Koningin is nu eenmaal even andere koek beste Adriaantjuhhh! Een TBS behandeling voor deze psychopaat van Joop.nl zal hem goed doen. Want de Koningin als een gevaarlijke gek neerzetten, is niet echt handig in deze tijden! Me dunkt.

Wij wachten de stappen van Hare Majesteit koningin Beatrix in casu met spanning af!Update 2-09: De digitale politie sluit de privé website van beroepshaatzaaier Soeterbroek af.

Update 3-09: Opgehitste moslim afgevoerd door politie bij concert waar koningin was.