donderdag 29 september 2011

He swa, doe eens betalen!

Het CBS peilt sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006, elk jaar het aantal onverzekerden .

Voor het bepalen van het aantal onverzekerden wordt gebruik gemaakt van diverse registraties: de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie), het RBVZ (Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet) waarin alle zorgverzekerden van Nederland zijn opgenomen en aanvullende bestanden over bijzondere groepen die niet verzekeringsplichtig zijn. De bestanden zijn op individueel niveau gekoppeld.

Structureel blijkt dat de  multiculti 'verrijkers' van ons land onverzekerd zijn of wanbetalers. Bijna vier op de vijf onverzekerden zijn allochtoon!

Om het aantal wanbetalers van de zorgpremie te ontmoedigen, stelde het voormalig CDA brekebeentje Ab Klink in 2009 een boete in van 30 procent van de zorgpremie. Anno 2009 was het aantal wanbetalers 300.000. Het aantal wanbetalers schijnt anno 2011 nog steeds rond dit aantal te liggen.

Welke etnische afkomst hebben deze wanbetalers? **Politiek incorrect ALERT!**

Top 5:

1. Antillianen/ Arubanen
2. Surinamers
3. Marokkanen
4. Turken
5. Overig niet-Westerse allochtonen

Ingedeeld naar het gemiddelde van alle leeftijdsgroepen Bron.

Zoals U ziet komen autochtonen niet eens voor in deze top 5 van wanbetalers.
Dit zijn dus 300.000 mensen die parasiteren op de Nederlandse samenleving. Ondertussen wordt de zorg duurder, wordt het zorgpakket verder uitgekleed en wordt de eigen bijdrage weer verhoogt.  Dit terwijl wij door deze wanbetalers een slordige 450 miljoen aan zorgpremie mislopen op jaarbasis. En wie moet dit uiteindelijk betalen? Juist, U raadt het al!

Laten we hopen dat er snel een kordaat beleid wordt ingesteld door deze regering om deze parasieten voor eens en altijd aan te pakken, want zorgtoeslag ontvangen veel van deze wanbetalers natuurlijk nog wel met open armen.
Item uit 2007, nog steeds actueel.