zaterdag 6 augustus 2011

Wat bedoelt Wilders met 'haatpaleizen'?

Oh oh links Nederland stond weer eens op zijn kop, na deze verklaring van Wilders in de Telegraaf. Dit stuk was een reactie van Wilders op de linkse hetze van de afgelopen weken waarin links trachtte om Wilders te framen als een ‘inspirator van de massamoordenaar’ uit Noorwegen. Dit met uiteindelijk doel om Wilders zijn islamkritiek in de kiem te smoren.
In dit zelfde artikel haalt Wilders uit naar de linkse moslimknuffelaars, zoals Job Cohen. Die nog liever zijn eigen moeder zou verkopen dan dat hij afstand zou doen van de overtollige kwade elementen binnen de islam. Maar nu komt het, Wilders kwalificeerde moskeeën als 'haatpaleizen'.

Uiteraard was de enige inbreng van de links politieke partijen incluis aanhang: kritiek op 'de toon', die weer eens verkeerd was en haatzaaiende opmerkingen als: "Wilders splijt de samenleving". Ik heb jammer genoeg geen enkel inhoudelijke reactie van links gehoord of gelezen over wat Wilders nu precies bedoelde met de term 'haatpaleizen'.

Daarom deze korte analyse over het prediken van haat binnen de moskeeën en of deze gekozen term van Wilders wel of niet gerechtvaardigd is.

Professor Pim Fortuyn (vrede zij met hem) zei het al in één van zijn columns medio 2002:

“Ze (moslims) mogen mij wat mij betreft vanwege mijn homoseksualiteit in de volle openbaarheid minder dan een varken noemen, maar ik dien ze wel stevig van repliek, daar heb ik echt geen officier van justitie voor nodig.
Maar we moeten wel weten wat er gepreekt en gezegd wordt in al die moskeeën in ons land.


Net als nu met Wilders, werd destijds ook Fortuyn door de linkse kerk tot aan zijn dood verketterd omdat hij deze materie in het maatschappelijk debat bracht.

Na de dood van Fortuyn kreeg de toenmalige PvdA minister van binnenlandse zaken Klaas de Vries de ingeving om Justitie de opdracht te geven voor een onderzoek naar wat er nu allemaal gepredikt wordt binnen de muren van moskeeën in Nederland.
En wat was de schokkende conclusie van dit onderzoek?

Radicale imams in enkele moskeeën in de grote steden roepen stelselmatig om de vernietiging van de vijanden van de islam. Ook verheerlijken zij het martelaarschap’.

De AIVD heeft ondertussen al meerdere onderzoeken gedaan naar de handel en wandel binnen moskeeën in Nederland. Ook het gedeelte van geldschieters is al eerder onder de loep genomen. Veel moskeeën worden voor de bouw ervan, gefinancieerd vanuit het Midden Oosten.

Uiteraard gaat niet voor niets de zon op. De geldschieters eisen daarvoor wel terug dat de ware islam (de doctrine uit de Quran die verteld dat afzetten tegen de anders en ongelovigen een plicht is) wordt gepredikt in hun 'mooie' bouwwerken.

Om één van de honderden haat- en geweldpassages uit de Quran maar eens aan te halen. Surah 2:191

"Doodt hen waar jullie hen aantreffen en verdrijft hen waarvandaan zij jullie verdreven hebben. Verzoeking is erger dan te doden. Als zij (criticasters van Islam wordt ook gezien als ‘strijders’) tegen jullie strijden, strijdt (praktijkvoorbeelden) dan tegen hen; zo is de vergelding voor de ongelovigen".

* veel moslims en anti Wilders fanaten zullen de uitleg van deze Surah natuurlijk weer in twijfel willen trekken. Tegen hen zeg ik dan: weerleg de praktijkvoorbeelden dan eens. Succes!

Maar ach, ondanks vele waarschuwingen van de AIVD, vond de toenmalige PvdA minister Ter Horst het allemaal wel meevallen.

Recent stelde de huidige minister Donner nog een onderzoek in naar de praktijken die zich afspelen binnen moskeeën binnen Nederland. Aanleiding hiervoor was de onrust die was ontstaan over vermeende kindermishandeling tijdens koranlessen en preken tegen de Westerse samenleving.

Uiteraard strandde dit onderzoek omdat weinig moskeeën medewerking verleende. Tja waarom zou je ook medewerking verlenen aan die ongelovige honden? De zoveelste bevestiging dus, naar mijn mening.

En zo zijn er nog tal van voorbeelden over haat en geweld die binnen de muren van moskeeën gepredikt worden in ons land. Over homohaat en wat te doen met deze homofielen zal ik maar niet verder uitwijden.Of Mohammed Bouyerie, de moordenaar van Theo van Gogh die de islam letterlijk gebruikte waarvoor deze diende, niks meer en niks minder. De ochtend voordat hij met zijn kromzwaard op Theo afstapte had hij nog even een ‘vredig’ gesprek met de plaatselijke imam in Amsterdam van zijn vaste moskee. ‘Insh allah’ laten we maar zeggen.

En zo zijn er natuurlijk ook nog tal van 'vredelievende' imams die geen woord Nederlands spreken en haat vertalen in 'het kanaliseren van woede'.

Wordt er nu in elke moskee haat gepredikt in Nederland? Nee duh, uiteraard niet.... maar waarom wilt links zich nu alleen focussen op deze vanzelfsprekendheden? Dat gaat toch helemaal nergens over?

Terugkomend op de vraag: is de gekozen term van Geert Wilders 'haatpaleizen' nu gerechtvaardigd? Naar mijn mening dus zeker wel, er wordt nu eenmaal structureel haat gepredikt binnen de muren van moskeeën. Helaas niet alleen binnen de muren van de moskee. Er zijn ook nog tal van diepere lagen waar islamitische haat gepredikt wordt en waar wij nog veel te weinig van weten.

AIVD beware! And: dont shoot he Messenger!
En kan je de waarheid echt niet aan, dan is dit misschien nog een oplossing!

Groet,

Bsalema.